Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Profil verejného obstarávateľa

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK (ďalej len verejný obstarávateľ) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona.

Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zariadenie sociálnych služieb DOTYK ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 pís. d) zákona č. 343/2015 zriadil svoj profil na webovom sídle ÚVO, v ktorom zverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Detail profilu verejného obstarávateľa Zariadenie sociálnych služieb DOTYK: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/17130/show

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK
Ševčenkova 681
068 01 Medzilaborce

IČO: 37883411
DIČ: 2021725266

Kontaktná osoba:
PhDr. Igor Magera, PhD.
Tel/Fax: 057 7323605
Mobil: 0911 283 491
riaditel@zssdotyk-ml.vucpo.sk

Kontakt:
Tel.: 057 7481250
Fax: 057 7323605
E-mail: dssazos@stonline.sk
sekretariat@zssdotyk-ml.vucpo.sk
ekonom@zssdotyk-ml.vucpo.sk
URL: www.dssml.sk

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login