Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Mesiac úcty k starším

V októbri sa našim zariadením ozývala hudba, spev, recitovali sa básničky, hralo sa a tancovalo. Október je mesiacom úcty k starším a preto sme sa rozhodli, že u nás privítame žiakov zo základnej školy Komenského, Duchnovičová a zo ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, aby pre našich klientov zatancovali, zaspievali a preukázali im tak úctu, vďaku a podporu. Klienti sprevádzali ich vystúpenie potleskom a pri niektorých piesňach sa zapojili do spevu.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login