Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Deň matiek

Mama. Jedno slovo, krátke, ale najkrajšie na celom svete. Je v ňom láska, neha, skromnosť, pokora. Vyslovujeme ho s úctou a láskou. Mama je človek, ktorý nás sprevádza celým životom. Fúka rany, rozdáva nežné bozky, pohladenia a úsmev plný nehy.

Pri príležitosti osláv Dňa matiek spríjemnili dopoludnie naším prijímateľom svojím vystúpením deti zo ZŠ Komenského a deti z MŠ a ZŠ Duchnovičová. Deti zaspievali, zatancovali a zarecitovali. Od našich prijímateľov si všetky deti vyslúžili veľký potlesk a sladkú odmenu. Deti prijímateľov obdarovali vlastnoručne vyrobeným kvetom z papiera. Ďakujeme deťom a učiteľom za krásny program a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login