Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

2012

Kúpna zmluva
Číslo zmluvy: 27.09.2012
Dodávateľ: GVP, s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Číslo zmluvy: 05.09.2012
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava, IČO: 36731595

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
Číslo zmluvy: 20-000005803PO2007+dodatok
Dodávateľ: VVS, a.s. Košice, IČO: 36570460

Zmluva o dodávke elektriny + dodatok
Číslo zmluvy: 5100579394
Dodávateľ: VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

Zmluva o dielo - údržba a servis výťahov
Číslo zmluvy: 001/2010/ML
Dodávateľ: Výťahy PALI - Palašta Pavel, 066 01 Humenné, IČO: 10672753

Mandátna zmluva - technik PO a BP + dodatok
Číslo zmluvy: 148/10
Dodávateľ: Benek Tomáš, Lieskovec 130, IČO: 35459611

Zmluva o pripojení vysokorýchlostného internetu + PC Secure
Číslo zmluvy: 9900753673
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny + dodatky
Číslo zmluvy: 01.04.2010
Dodávateľ: JES, Jozef Zavacký, Poľná 739/29, 068 01 Medzilaborce, IČO: 10785370

Kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov + dodatky
Číslo zmluvy: 01.04.2010
Dodávateľ: Humenská mliekareň, a.s., Poľná 1, 066 80 Humenné, IČO: 31651577

Kúpna zmluva na ryby a mrazené výrobky + dodatky
Číslo zmluvy: 531/05
Dodávateľ: Ryba Košice s.r.o, Južná trieda 54, 043 75 Košice, IČO: 17147522

Kúpna zmluva na dodávku potravinárskeho tovaru + dodatky
Číslo zmluvy: 28830
Dodávateľ: Labaš, s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

Zmluva o pripojení VUCNET
Číslo zmluvy: 0120061268
Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

Poistná zmluva o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla
Číslo zmluvy: 8018166462
Dodávateľ: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700

Zmluva o havarijnom poistení motorového vozidla
Číslo zmluvy: 700267126
Dodávateľ: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700

Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
Číslo zmluvy: 411012852
Dodávateľ: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700

Zmluva o servisných prehliadkach čerpacej stanice odpadových vôd
Číslo zmluvy: 528/PUR07/PP
Dodávateľ: Purator - Techno Tip, s.r.o., Púchovská 16, 835 05 Bratislava, IČO: 35730727

Zmluva o odvoze a likvidácii odpadov
Číslo zmluvy: 433/2010
Dodávateľ: Green Company, s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 44704062

Zmluva o pripojení ku káblovému distribučnému systému
Číslo zmluvy: 071/2010
Dodávateľ: BYTENERG, s.r.o., Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31699715

Zmluva o poskytovaní služieb
Číslo zmluvy: 13/07-is/dss
Dodávateľ: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov, IČO: 37885341

Zmluva o partnerstve a spolupráci
Číslo zmluvy: 01.04.2010
Dodávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475

Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS MAGMA HCM
Číslo zmluvy: SW/OD/2010/142
Dodávateľ: Versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222

Zmluva o dielo - dodávka a aktualizácia softvéru
Číslo zmluvy: SW/OD/2010/45
Dodávateľ: Versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222

Zmluva o dielo - poskytnutie práv k IS MAGMA modul RLZ
Číslo zmluvy: 10/SW/OD/2009
Dodávateľ: K + K a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, IČO: 36396222

Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore
Číslo zmluvy: ISPIN 283-2007/S/OvZP
Dodávateľ: DATALOCK a.s., Bárdošová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311

Kúpna zmluva na dodávku pekárenských a potravinárskych výrobkov
Číslo zmluvy: 01.04.2010
Dodávateľ: Pavol Hniďak-HAPEK, Švermova 193, 068 01 Medzilaborce, IČO: 34811583

Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
Číslo zmluvy: 01.04.2010
Dodávateľ: CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, IČO: 36473219

Zmluva o združenej dodávke plynu
Číslo zmluvy: 25.012011
Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44291809

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login