Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Zateplenie budovy a rekonštrukcia izieb – kolaudácia

Dňa 5.11.2019 riaditeľ zariadenia PhDr.Igor Magera ,PhD za účasti zástupcov PSK pána Ing. Pavla Slaninku a Mgr. Viktora Gumana slávnostne prestrihol pásku a poďakoval sa vedeniu PSK za finančnú pomoc, ktorá dovoľuje prijímateľom ZSS Dotyk zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie izieb, únikového schodišťa a zateplenia budovy. Súčasťou tohto slávnostného dňa bola svätá omša a posvätenie nových priestorov. Svojim milým programom nás potešili aj samotní prijímatelia. Všetkým zúčastneným patrí naše poďakovanie.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login