Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek

Pri príležitosti osláv Dňa matiek spríjemnili dopoludnie naším prijímateľom svojím vystúpením deti z ZŠ Komenského.

Deti zaspievali, zatancovali a zarecitovali. Od našich prijímateľov si všetky deti vyslúžili veľký potlesk a sladkú odmenu. Deti prijímateľov obdarovali vlastnoručne vyrobeným kvetom z papiera. Ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Emílii Kocanovej, deťom a učiteľom za krásny program a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login