Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Krídla túžby

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach sa vo štvrtok 3. júla 2014 zhostilo úlohy organizátora 4. ročníka regionálneho koncertu  sociálnych službách s názvom  Krídla túžby 2014, v priestoroch  Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach.

Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 12  zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja, z toho dvaja neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a to: Denný stacionár sv. Nikolaja v Medzilaborciach  a Dom sv. Jozefa vo Svidníku. V úvode podujatia, po folklórnom vystúpení súboru  Kamjana z Medzilaboriec pod vedením PhDr. Vladimíra Tarču,  sa prítomným prihovorili vzácni hostia, a to  vedúca oddelenia riadenia sociálnych zariadení OS PSK Ing. Tatiana Pavľučuková a poslanec  PSK za región Medzilaborce Ing. Adrián Kaliňák. Vzácnym hosťom  na tomto podujatí bol aj primátor mesta Medzilaborce Ing. Ivan Solej.  Riaditeľ ZPS a DSS v Medzilaborciach PhDr. Igor Magera, PhD.  všetkých prítomných srdečne privítal, poprial všetkým príjemný umelecký zážitok a odovzdal mikrofón  Vladovi Roháčovi –  moderátorovi  4. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách s názvom  Krídla túžby 2014.

V hlavnej časti samotnej j prehliadky sa postupne prezentovalo všetkých dvanásť zariadení sociálnych služieb s kultúrnym programom rôzneho žánru. Skvelé, dojímavé a obdivuhodné výkony prijímateľov týchto zariadení zabavili všetkých prítomných divákov.

Súťažná prehliadka kultúrnych programov prijímateľov sociálnych služieb bola realizovaná v spoločenskej miestnosti Detského domova sv. Nikolaja, kde všetkým účastníkom bol podaný aj slávnostný obed. Po obede sa všetci zúčastnení presunuli do krásneho areálu DeD sv. Nikolaja, kde bolo vyhodnotenie súťažnej prehliadky.Porota, ktorá vo výbere postupujúcich zariadení nemala ľahkú úlohu, rozhodla, že na krajskej prehliadke Krídla túžby 2014 v mesiaci október v Divadle J. Záborského v Prešove, pod záštitou predsedu samosprávneho kraja Mudr. Petra Chudíka, sa  bude reprezentovať Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov a  ZPS a DSS Medzilaborce.

Všetky účinkujúce  zariadenia dostali od zástupcov PSK diplomy a ceny (keramické taniere s logom „Krídla túžby“) za účasť a snahu na tomto podujatí.   Postupujúce zariadenia sociálnych služieb boli ocenení aj sladkou odmenou (Torty s logom „Krídla túžby). 

Záver vydareného podujatia patril grilovačke a voľnej zábave, o ktorú sa postaral folklórny súbor z Medzilaboriec „Kamjana“  a hudobná skupina KLM z Prešova, ktorá všetkých roztancovala až do neskorších popoludňajších hodín.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login