Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Október - Mesiac úcty k starším

Vystúpenie detí zo ZŠ

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívili v pondelok 21.10.2013 naše zariadenie deti  zo Základnej školy na ul. Komenského. Deti spríjemnili prijímateľom zariadenia dlhé jesenné dni krásnym vystúpením. Poďakovanie za príjemné popoludnie, súčasťou ktorého bolo pásmo básni  a piesni, patrí pani učiteľke Mgr. Firkaľovej. Ako prejav úcty a vďaky darovali deti prijímateľom vlastnoručne vyrobené pozdravy. Pre prijímateľov to bol neopakovateľný zážitok.

Dňa 28.10.2013 sa v jedálni nášho zariadenia uskutočnilo vystúpenie detí z MS na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach. Detičky si pre našich prijímateľov, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,  pripravili krásny kultúrny program, ktorým navodili príjemnú pozitívnu atmosféru pre všetkých zúčastnených prijímateľov.

Na začiatok programu vystúpila skupinka detí s tanečnou choreografiou, potom nasledovalo recitovanie milých básni a riekaniek. Celé vystúpenie sa nieslo v pozitívnej atmosfére. Poďakovanie za príjemné dopoludnie, patrí pani riaditeľke Bc.Hermanovej a pani učiteľke Machovej. Program bol ukončený veľkou poklonou a radostným vďačným potleskom prijímateľov.

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login